10 TIPS
Voor een goed gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het risico van een bestrijdingsmiddelen is het intrinsieke gevaar ervan. Sommige bestrijdingsmiddelen hebben gevaarlijke eigenschappen maar als de blootstelling beperkt wordt, dan is het risico miniem.

Bescherm het water en bufferzones gebruik

8 Bescherm het water en bufferzones

Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis op planten en niet in het water. In het water kunnen ze het waterleven aantasten (vb. vissen) maar zijn ze eveneens een extra zorg voor de drinkwatermaatschappijen die het water moeten zuiveren van verschillende (schadelijke) stoffen, alvorens het als drinkwater aan te bieden.

Om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het water terecht komen, kan je een aantal eenvoudige tips respecteren:

  1. Lees het etiket en volg de richtlijnen
  2. Maak de correcte dosis aan
  3. Spuit niet als er veel wind staat
  4. Spuit niet als het regent of als regen verwacht wordt.
  5. Respecteer de bufferzones! Een bufferzone is de vereiste minimumafstand tussen het behandeld oppervlak en een waterloop. De bufferzone staat altijd op het etiket vermeld.
  6. Scherm of dek waterpartijen en afvoeren af tijdens de behandeling