Kinderen & huisdieren

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn enkel toegelaten op de Belgische markt als ze bij correct gebruik, geen significante risico’s inhouden voor kinderen en huisdieren.

Bestrijdingsmiddelen voor huis en tuin worden natuurlijk in en om het huis gebruikt, waar ook kinderen en huisdieren rondlopen. Toch zijn ze, mits de juiste handelingen en de juiste productkeuze, ongevaarlijk voor huisdieren en kinderen.

Lees voor gebruik altijd het etiket

Op het etiket vind je niet alleen duidelijke instructies om de blootstelling van kinderen en huisdieren te vermijden maar ook richtlijnen omtrent het correct opslaan en bewaren van de producten.

tuinadviseur

Bestrijdingsmiddelen voor huis en tuin zijn, bij juist gebruik, ongevaarlijk voor huisdieren en kinderen. Lees voor gebruik altijd het etiket voor de juiste dosis, de juiste handelswijze en de wachtperiode voor herbetreding.

De juiste handelingen

 1. Leer goede eetgewoontes aan. Laat huisdieren eten op plaatsen die zelden of nooit behandeld worden.
 2. Leg ontradingszones met scherpe kiezeltjes aan rond gevoelige tuinzones. Zo houd je wilde tuingenoten op afstand als je moet behandelen.
 3. Ruim in de te behandelen zone speelgoed van huisdieren en kinderen op.
 4. Pas bestrijdingsmiddelen altijd toe bij valavond, als vogels, bijen en andere nuttige insecten al rusten…
 5. Scherm kwetsbare zones, zoals naburige planten of waterpartijen, af.
 6. Gebruik een sproeikapje en spuit met grove druppels, bij windstil weer. Zo vermijd je drift waarbij fijne druppeltjes van het product verspreid worden door de wind.
 7. Ruim na behandelen alles onmiddellijk op.
 8. Houd kinderen en huisdieren weg van behandelde zones tot het product volledig opgedroogd is. Dit duurt al gauw enkele uren. Scherm, indien nodig, behandelde zones af.
 9. Voeder nooit met behandelde planten. Laat knaagdieren niet grazen op behandelde zones en pluk geen voeder van behandelde gewassen.
 10. Bewaar bestrijdingsmiddelen altijd in de originele verpakking en sluit deze goed af.
 11. Berg bestrijdingsmiddelen veilig op, in een afgesloten, droge en vorstvrije ruimte, buiten bereik van kinderen, huisdieren en hun wilde tuingenoten.
 12. Voer lege verpakkingen af naar het containerpark.

De juiste productkeuze

 1. Door natuurlijk vijanden in te zetten in de strijd tegen ongewenste insecten, plagen en ziektes, vermijd je blootstellingsrisico’s voor kinderen en huisdieren.
 2. Kies voor systemische producten waarmee een plant van binnenuit wordt beschermd. Na opdrogen zijn er weinig of blootstellingsrisico’s voor kinderen en huisdieren.
 3. Gebruik katten- en hondenschrik in de bergplaats van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo houd je nieuwsgierige huisdieren uit de buurt.
 4. Kies voor kant-en-klare producten. Zo vermijd je morsen en foute dosering van het product.
 5. Gebruik lokaasdoosjes voor mierenpoeders en vochtbestendige, afgesloten lokaasdozen voor ratten- en muizen.

OPGELET

Lees aandachtig de bijsluiter. Deze bevat waardevolle aanwijzingen voor de behandeling van dieren, na blootstelling. Gebruik altijd je gezond verstand.

Wat te doen bij blootstelling aan bestrijdingsmiddelen?

Net als onderhoudsproducten vormen erkende bestrijdingsmiddelen voor huis en tuin slechts een beperkt risico voor mensen en dieren.

 1. Contacteer gratis het antigifcentrum op het nummer 070 245 245 of bel je dierenarts
 2. Houd de verpakking met bijsluiter bij de hand
 3. Geef de juiste informatie door:
  • Naam van het product
  • Het soort blootstelling
  • De hoeveelheid ingenomen product of de duur van het contact
  • De leeftijd en het gewicht van de blootgestelde persoon of huisdier
  • De symptomen