Verstandig tuinieren

Je kan je tuin op verschillende manieren beschermen tegen onkruiden, ziekten en schadelijke insecten. Steeds meer tuinders houden hun tuin gezond op een geïntegreerde manier (IPM: Integrated Pest Management).

De geïntegreerde bescherming van de tuin is gebaseerd op 2 principes:

4 Vermijden van slakkenplagen

Slakken zijn echte afvalverwerkers van plantaardige resten. Een slak eet 50 tot 200% van haar eigen lichaamsgewicht per dag. De ideale habitat voor slakken zijn vochtige, schaduwrijke plaatsen, de grootste vijanden van slakken zijn hitte en droogte
Slakken bewegen traag, over een effen ondergrond en leggen tot 300 eitjes onder de grond, per jaar.

Dun dichte beplanting uit
Minder dichte beplanting biedt minder schaduw en vochtige plekken aan slakken.

Hark de grond los na regenbuien
Zo drogen slakkeneitjes uit en wordt het terrein ontoegankelijk voor slakken.

Bescherm gevoelige, jonge plantjes
Gebruik daarvoor een plastiekfolie. Vergeet daarbij niet om de folie enkele centimeters diep in de grond te verankeren.

Houd tuingewassen aan de groei
Goed groeiende gewassen zenden minder opruimingssignalen uit naar slakken.

Bedek de grond met schors, scherpe houtsnippers of scherpe kiezeltjes
Zo wordt deze zone van de tuin ontoegankelijk voor slakken.

Zorg voor een biodiverse tuin
Plantenmozaieken veroorzakken geurverwarring en houden de slakken weg.

Ruim oude bladeren en plantaardig afval op
Oude bladeren en dode planten zijn een ideale schuilplaats voor slakken en bovendien zendt het plantenafval opruimsignalen uit naar slakken.

Laat natuurlijke vijanden toe
Kippen of eenden, loopkevers, kikkers, egels, lijsters, hagedissen en salamanders ruimen slakken.

Slakken weg plukken
Pluk slakken manueel weg van planten en voer ze af naar de composthoop of naar een ruige zone in de tuin waar je ze tolereert.

Gewasbeschermingsmiddelen voor huis en tuin zijn bij correct gebruik ongevaarlijk voor huisdieren. Volg altijd de instructies op de bijsluiter omtrent:

  • Het afschermen van behandelde zones voor dieren
  • De sperperiode voor herbetreding na een behandeling
  • Het reduceren van het contactrisico