Alternatieven

Als tuinier heb je de vrijheid om te kiezen of je ongedierte, schadelijke insecten, ziekten, plagen en onkruiden met of zonder gewasbeschermingsmiddelen of biociden wil bestrijden. Indien je beslist dit zonder te doen, kan je kiezen om de natuur haar gang te laten gaan, of om alternatieven te gebruiken om de ziekten, plagen, insecten en onkruiden onder controle te houden.

Veel tuiniers beperken zich tot biologische technieken en vermijden het gebruik van synthetische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de tuin. Elke tuinier kan deze biologische technieken gebruiken, zelfs in combinatie met andere middelen.

alternatieven 1

Alle, chemische én biologische, gewasbeschermingsmiddelen moeten in België een toelating voor verkoop en gebruik hebben, want ook producten van natuurlijke oorsprong kunnen gevaarlijk zijn voor mens, andere organismen of het milieu.

Problemen in de tuin en je weet niet wat te doen?

  • Vraag advies aan de tuinadviseur in het tuincentrum
  • Neem een kijkje op de website van de producent van de gewasbeschermingsmiddelen

Daar vind je meer uitleg en gericht productadvies.

tuinadviseur

OPGELET

Koop nooit illegale bestrijdingsmiddelen op internet. Middelen die geen toelating hebben om op de Belgische markt verkocht te worden, mogen hier ook niet gebruikt worden. Het gebruik van dergelijke illegale middelen is niet wettelijk en dit kan schade toebrengen aan je gezondheid of aan de tuin. 

Om succesvol te tuinieren ben je altijd afhankelijk van goede teeltwijzen:

1. Wisselteelt
2. het gebruik van ziekte-resistente planten
3. goede grondbewerking
4. een goede hygiëne
5. aandacht voor details.

goede teeltwijzen


In de biologische tuinbouw worden ook gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, al zijn die dan gebaseerd op:

1. natuurlijk pyrethrum en natuurlijke vetzuren ter bestrijding van insecten
2. fungiciden op basis van zwavel en koper ter bestrijding van ziekten.

De Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) heeft een goede gids ontwikkeld met uitgebreide informatie en tips om je tuin zonder bestrijdingsmiddelen te beheren. De Federale Overheid heeft eveneens een lijst opgesteld met alternatieve bestrijdingsmethodes voor ongewenste planten en dieren in de tuin. Deze lijst is ook te vinden in de verkooppunten van bestrijdingsmiddelen en alternatieven.

Opgelet:  kies voor correcte alternatieven die goed zijn voor de tuin. Gebruik nooit “andere” middelen in de tuin (vb. javel, bleekwater of bruine zeep op de oprit gieten, zout strooien op het onkruid of de slakken op het terras,…). Op deze manier breng je ongewild schade toe aan je tuin!

Sommige alternatieve bestrijdingsmethodes kunnen ook risico’s inhouden, zoals vb. het gebruik van een brander of een stoommachine. Lees altijd de handleiding en gebruik deze toestellen correct en voorzichtig om brandwonden of schade aan de tuin te vermijden.