Verstandig tuinieren

Je kan je tuin op verschillende manieren beschermen tegen onkruiden, ziekten en schadelijke insecten. Steeds meer tuinders houden hun tuin gezond op een geïntegreerde manier (IPM: Integrated Pest Management).

De geïntegreerde bescherming van de tuin is gebaseerd op 2 principes:

SCHIMMELPASPOORT

  • Schimmels roven bladsappen of stoppen de sapstromen in planten en verstoren de bladgroenwerking.
  • Schimmelsporen zijn overal aanwezig.
  • Schimmels vallen aan vanuit de lucht of de grond.
  • Schimmels houden van hoge luchtvochtigheid of overplante grond.

Een driejaarlijkse teeltwissel van wortelgroenten, peulvruchten en kolen is wenselijk. Sommige ziektes overleven jaren in de bodem en dan is een langere periode van teeltrotatie of een totale rust met gras nodig.

2 Vermijden van ziektes

Plantenziektes worden meestal veroorzaakt door schimmels en verstoorde groeiomstandigheden. Heel soms zijn virussen en bacteriën de bron van het kwaad.

Houd planten droog
Giet planten altijd aan de voet. Gebruik mulch of stro als vochtopslorpende bodembedekker. Verwarm indien nodig serres en ventileer tuinkasten goed.

Houd grond luchtig
door na regenbuien goed te schoffelen en mulch of schors te gebruiken als bodem-afdekker.

Start altijd met sterke, gezonde planten en kiemkrachtige zaden
Gezonde planten worden minder aangetast door ziektes en plagen. Zieke planten of planten met ongedierte of ziektes zullen nooit floreren en kunnen andere planten besmetten.

Voed planten evenwichtig bij
Versterk ze met kaliumzouten, silicium of brandnetelgier.

Licht maakt planten sterk.
Geef planten daarom voldoende ruimte en dun uit waar nodig.

Creëer biodiversiteit
Plantenvariatie hindert de verspreiding van ziekten. Veel ziektes komen voor bij één bepaalde plantensoort. Het telen van één gewassensoort bevordert de ontwikkeling van die ziektes.

Verzorg ondergrondse biodiversiteit
Meng gezonde compost onder de grond in serres en broekassen. Indien nodig kan je in de winter de te zoute grond in serres goed spoelen.

Zorg voor vruchtafwisseling
Doordat veel ziektes voorkomen bij één bepaalde plantensoort, bevordert het herhaaldelijk telen van die soort de ontwikkeling van die ziektes. Teeltrotatie op groentenpercelen kan dit voorkomen. Bovendien voorkom je zo ook bodemmoeheid.

Houd gereedschap en werkkledij proper
Maak serres, potten, zaaibakjes, werkkledij en gereedschap altijd schoon. Zo voorkom je dat ziektes uit de bodem zich via de aarde op gereedschappen, plantgoed of schoeisel verspreiden. Om de ontwikkeling van plagen in serres te voorkomen, kweek je de gewassen best in potten of kweekzakken en niet in de volle grond.

Gewasbeschermingsmiddelen voor huis en tuin zijn bij correct gebruik ongevaarlijk voor huisdieren. Volg altijd de instructies op de bijsluiter omtrent:

  • Het afschermen van behandelde zones voor dieren
  • De sperperiode voor herbetreding na een behandeling
  • Het reduceren van het contactrisico